Dla studentów

W tej sekcji znajdują się informacje związane z dydaktyką: harmonogramy zajęć dydaktycznych, konsultacji, egzaminów, zaliczeń a także materiały do zajęć dydaktycznych.
Go to Konsultacje

Konsultacje

Rezerwacja terminów konsultacji.

Go to Zajęcia

Zajęcia

Harmonogram zajęć dydaktycznych.

Go to Download

Download

Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych.

Go to Dyplomanci

Dyplomanci

Tematy zrealizowanych prac dyplomowych.

Go to Egzaminy

Egzaminy

Rezerwacja terminów egzaminów oraz zaliczeń.

Go to Obecność

Obecność

Rejestracja obecności na zajęciach.

Dane teleadresowe

O mnie

Adiunkt w Instytucie Konstrukcji Maszyn Politechniki Poznańskiej

Urodził się 19 kwietnia 1976 r. w Śremie. Maturę zdał w 1995 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Śremie. Następnie kształcił się na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Studia – na specjalności Transport drogowy – ukończył w 2000 r. Tematem jego pracy magisterskiej była „Analiza metod szacowania trwałości zmęczeniowej kontaktowej kół zębatych stosowanych w pojazdach samochodowych”. W 2008 r. – na podstawie rozprawy pt. „Badanie wpływu elementarnych odchyłek wykonawczych kół zębatych na dokładność kinematyczną przekładni zębatych” – uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Interesuje się problemami dokładności kinematycznej przekładni zębatych oraz systemami mechatronicznymi. Jest autorem artykułów dotyczących dokładności kinematycznej przekładni zębatych, systemów mechatronicznych oraz współautorem skryptów poruszających tematykę komputerowego zapisu konstrukcji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: technologia informacyjna, grafika inżynierska, CAD, grafika komputerowa, podstawy konstruowania urządzeń precyzyjnych, wprowadzenie do mechatroniki, podstawy mechatroniki, mechatronika w pojazdach, nawigacje saterlitarne oraz sterowanie radiowe.

Pasjonują go: narciarstwo zjazdowe, spływy kajakowe, turystyka górska oraz wyprawy off-road. Od 2008 r. operator urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Badania naukowe

Tematyka podejmowanych badań:
– szacowanie trwałości zmęczeniowej kontaktowej kół zębatych,
– wpływ elementarnych odchyłek wykonawczych kół zębatych na dokładność kinematyczną przekładni zębatych,
– zastosowanie technologii haptic w sterowaniu maszynami roboczymi.

Wykaz publikacji naukowych

Aktualności

Informacje dotyczące procesu dydaktycznego

Terminy zaliczeń

Przeczytaj cały artykuł

Odsłona nowej strony

Przeczytaj cały artykuł