17 stycznia 2016

Wykaz publikacji naukowych

 • Waluś K.J., Warguła Ł., Krawiec P., Adamiec J.: Legal regulations of restrictions of air pollution made by non-road mobile machinery—the case study for Europe: a review; Environmental Science and Pollution Research, 2018, vol. 25, iss. 4, p. 3243 – 3259
 • Warguła Ł., Adamiec J., Waluś K.J., Krawiec P.: The characteristics analysis of torque and rotation speed of working unit of branch grinder – introductory research; MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 157, p. 01021-1 – 01021-8
 • Krawiec P., Warguła Ł., Waluś K.J., Adamiec J.: Wear evaluation study of the multiple grooved pulleys with optical method; XXIII Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modelling and Simulations MMS 2018, September 4-7, 2018, Rydzyna, Poland : Book of Abstracts; p. 17
 • Waluś K.J., Warguła Ł., Krawiec P., Adamiec J.: The impact of the modernization of the injection-ignition system on the parameters of motion of the motorcycle; XXI International Polish–Slovak Conference „Machine Modeling and Simulations 2016”, 6-8.08.2016, Hucisko, Polska; p. 393 – 398
 • Warguła Ł., Krawiec P., Adamiec J., Waluś K.J.: The investigations of dynamic characteristics of a stepper motor; XXI International Polish-Slovak Conference “Machine Modeling and Simulations 2016”, 6-8.08.2016, Hucisko, Polska; p. 318 – 323
 • Krawiec P., Waluś K.J., Warguła Ł., Adamiec J.: The application of the optical system ATOS II for rapid prototyping methods of non-classical models of cogbelt pulleys; XXII Slovak-Polish Scientific Conference Machine Modelling and Simulations MMS 2017, September 5-8, 2017 Sklené Teplice, Slovakia : Book of Abstracts; p. 6
 • Warguła Ł., Adamiec J., Waluś K.J., Krawiec P.:  The characteristics analysis of torque and rotation speed of working unit of branch grinder – introductory research; XXII Slovak-Polish Scientific Conference Machine Modelling and Simulations MMS 2017, September 5-8, 2017 Sklené Teplice, Slovakia : Book of Abstracts; s. 12
 • Krawiec P., Domek G., Adamiec J., Waluś K.J., Warguła Ł.: The proposal of estimation method of mating between pulleys and cogbelt; Experimental Stress Analysis 2017 : 55th International Conference, May 30th – June 1st, 2017, Nový Smokovec, Slovakia : Book of extended abstracts; p. 237-238
 • Krawiec P., Domek G., Warguła Ł., Waluś K.J., Adamiec J.Wear evaluation of elements of V-belt transmission with the application of optical microscope; XXII Slovak-Polish Scientific Conference Machine Modelling and Simulations MMS 2017, September 5-8, 2017 Sklené Teplice, Slovakia : Book of Abstracts; p. 5
 • Waluś K.J., Warguła Ł., Krawiec P., Adamiec J.The impact of the modernization of the injectiom-ignition on the parameters of motion of the motorcycle; XXI Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modeling and Simulations MMS 2016, September 6-8, 2016, Hucisko, Poland : book of abstracts p. 95
 • Warguła Ł., Adamiec J., Krawiec P., Waluś K.J.: The investigation of the effect of temperature on the characteristics of the stepper motor in the aspect of traffic generation periodically-variable; The 20th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2016 : Conference proceedings, Zakopane, 5-8.12.2016 Poland; p. 447 – 447
 • Warguła Ł., Adamiec J., Krawiec P., Waluś K.J.: The investigations of dynamic characteristics of a stepper motor; XXI Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modeling and Simulations MMS 2016, September 6-8, 2016, Hucisko, Poland : book of abstracts; p. 96 – 96
 • Gajda A., Adamiec J., Krawiec P.: Analysis of the kinematic characteristic of the test stand for various steering systems for the hydraulic driven working attachment; 20th International Slovak-Polish Conference on Machine Modeling and Simulations (MMS), 7-9.09.2016, Terchova, Slovakia; p. 3-7
 • Warguła Ł., Adamiec J., Krawiec P., Waluś K.J.: The investigation of the effect of temperature on the characteristic of  the stepper motor in the aspect of traffic generation periodically-variable; Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. – 2016, nr 12, s. 1409-1413
 • Waluś K.J., Krawiec P., Polasik J., Markiewicz F., Cieślik M., Adamiec J.: Effect of Impact Velocity in the Roadblock on the Spatial Arrangement of Acceleration of the Vehicle Body; Proceedings of the XXII Ukrainian-Polish Conference : CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues, Lviv, Ukraine, 10-11 October, 2014. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014. – p. 11-19
 • Waluś K., Polasik J., Markiewicz F., Cieślik M., Adamiec J.: Badania doświadczalne cech kinematycznych ruchu pojazdu typu „bus” podczas przejazdu przez przeszkodę; Logistyka / Instytut Logistyki i Magazynowania. – 2014, nr 5, s. 1607-1614. – CD-ROM 1
 • Krawiec P., Adamiec J., Waluś K.J.: Przekładnie cięgnowe o zmiennym przełożeniu z pasem zębatym; Logistyka / Instytut Logistyki i Magazynowania. – 2014, nr 6, s. 6026-6031. – CD-ROM 3
 • Tomczak A., Adamiec J., Krawiec P.: The Influence of Initial Tension of the Cogbelt and Transmission Ration on the Effieciency of the Strand Transmission with a Cogbelt; Machine Dynamics Research / Warsaw University of Technology. – 2013, Vol. 38, No. 1, p. 69-74
 • Gajda A. Adamiec J.: Haptic force feedback and human perception; Journal of Mechanical and Transport Engineering Vol.65 No.3 2013 p. 15-22
 • Długosz J., Lubiatowski P., Górecki J., Adamiec J., Gajda A., Stefaniak J.: Negative intraarticular pressure of glenohumeral joint – experimental model of stability and dislocation; 7th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Surgery
 • Adamiec J.: Dokładność wykonania a parametry współpracy przekładni zębatej; /materiały z XII Polsko-Francuskiego SEMINARIUM NAUKOWEGO MECHANIKI; Warszawa, 6 czerwca 2006
 • Adamiec J.: Możliwości oceny wpływu elementarnych odchyłek geometrycznych na odchylenie kinematyczne przekładni zębatych; / materiały z III SEMINARIUM DOKTORANTÓW „Współczesne technologie w budowie maszyn” 3 – 4  czerwiec 2004,  Lublin
 • Adamiec J.: Wpływ odchyłek elementarnych na rodzaj zazębienia kół zębatych; / materiały z X Francusko – Polskiego SEMINARIUM NAUKOWEGO MECHANIKI; Warszawa, grudzień 2002.
 • Adamiec J.: Postać geometryczna uzębienia a odchylenie kinematyczne w przekładniach o współpracy jednostronnej; /materiały z VII Polish-Slovak Scientific Conference: „Non-classical material models in engineering design”, 4-6.09.2002, Dymaczewo k/Poznania/.

Monografie i podręczniki:

 • Adamiec J.: Grafika komputerowa dla mechaników / pod red. Piotra Krawca. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014. – 180s.
 • Krawiec P., Adamiec J., Waluś K. J., Winiecki M.: Grafika komputerowa laboratorium. – Wyd. 5 rozsz. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej , 2011. – 178 s.
 • Krawiec P., Adamiec J., Waluś K. J., Winiecki M.; Grafika Komputerowa – Laboratorium; Wyd. 4 zmien.i rozsz. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej , 2010. – 171 s..
 • Adamiec J.: Wpływ elementarnych odchyłek geometrycznych na dokładność kinematyczną przekładni zębatych; s. 191-206, rozdział w monografii pod red. M. Dudziaka p.t.: Projektowanie i badanie urządzeń mechatronicznych, Poznań 2010.
 • Adamiec J.: The influence of the elementary geometric deviations on the kinematic accuracy of the transmissions; s. 5-20, rozdział w monografii pod red. M. Grzelki p.t.: Ivesti-gations and Implementation of Measurement Methods, Poznan 2010.
 • Krawiec P., Adamiec J., Waluś K., Winiecki M.:Grafika komputerowa – laboratorium / pod red. Piotra Krawca. – Wyd.3 rozsz. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej , 2007. – 168 s.
 • Adamiec J.: Analiza metrologiczna wpływu odchyłek geometrycznych na dokładność kinematyczną przekładni; rozdział w monografii pod red. I. Malujdy p.t.:  Kierunki projektowania i badania cech konstrukcyjnych elementów maszyn, Poznań 2006, ISBN 978-83-923315-0-6, str. 245-262.
 • Krawiec P., Adamiec J., Waluś K., Winiecki M.: Grafika komputerowa – laboratorium / pod red. Piotra Krawca. – Wyd. 2 popr. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej , 2006. – 162 s.

Patenty:

 • Uzyskanie patentu na wynalazek nr P.404017 pt . „Hydrauliczny siłomierz obrotowy„.
 • Uzyskanie patentu na wynalazek nr P.403975 pt . „ Momentomierz ” .