18 września 2016

Download

Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych.


Prezentacje przedstawiane na wykładach.

STACJONARNE:

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 1. Technologia informacyjna
 2. Wprowadzenie do mechatroniki
 3. Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 1. Wprowadzenie do mechatroniki
 2. Nawigacje satelitarne i sterowanie radiowe
 3. Mechatronika techniczna
 4. Mechatronika w pojazdach (wersja 15h)
 5. Mechatronika w pojazdach (wersja 30h)
 6. Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych

Wydział Inżynierii Zarządzania

 1. Podstawy mechatroniki

Wydział Nauk Społecznych

 1. Podstawy algorytmiki

NIESTACJONARNE:

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 1. Technologia informacyjna

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 1. Wprowadzenie do mechatroniki
 2. Mechatronika w pojazdach
 3. Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych

Wydział Inżynierii Zarządzania

 1. Podstawy mechatroniki